HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
व्यक्तिवृत्त
देखेको अर्कै, लेखेको ‘गायक’ नेपाल आइडलमा सज्जा चौलागाईं (२३) को सफलता एउटा यस्तो आम–कथा हो, जसमा संगीतको अर्थ सोखसँग भन्दा भोकसँग जोडिएको छ।